Goede zorg voor iedereen

Stichting Noodverband Zevenaar

Stichting Noodverband slaat een brug tussen patiënten en weldoeners. De stichting zorgt in noodgevallen voor de financiering van medische hulp. Hiervoor komen bijvoorbeeld onverzekerde mensen in aanmerking, of patiënten die moeite hebben de zorgbijdrage te betalen. Ook mensen die het geld niet hebben voor een specialistische ingreep maken kans op ondersteuning van stichting Noodverband. Uitsluitend huisartsen kunnen deze patiënten voordragen.

De ondersteuning aan deze selecte groep patiënten kan de stichting betalen dankzij donaties van particulieren, bedrijven, instellingen en huisartspraktijken.

100 % van de donaties wordt ingezet voor de patiënt.
Stichting Noodverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 18 juli 2019.

Wij geven géén geld maar faciliteren medische goederen of diensten.


Puzzel de Liemers

Om Stichting Noodverband te steunen kunt u de puzzel “de Liemers” kopen.

Een mooie uitdaging van 1.000 stukjes!

Ook leuk om kado te geven.  De puzzel kost € 12,50 per stuk.

Neem bij interesse contact met ons op.

 


 

 

Til Lift Smart Up

Onlangs heeft Stichting Noodverband iemand heel blij kunnen maken met een Til Lift Smart Up.

Deze til lift zorgt ervoor dat mevrouw haar inklapbare scootmobiel in de auto kan leggen zodat ze zelfstandig op pad kan blijven gaan!


 

 

 


Bezoek Kardinaal Eijk aan Caritas de Liemers (parochie St. Willibrordus).

Na een korte overweging door diaken Adri van Zundert presenteerden zich vervolgens vijf hulporganisaties.

Zo vertelden Rick Vermeer en Henry Span over de Stichting Noodverband, opgericht door huisarts Edwin Brugman.

Hij kreeg mensen in zijn praktijk die de zorgkosten niet konden voldoen en wilde hen daarbij helpen.

De Stichting Noodverband zorgt in noodgevallen voor de financiering van medische hulp.

Hiervoor komen bijvoorbeeld onverzekerde mensen in aanmerking, patiënten die moeite hebben de zorgbijdrage te betalen en mensen die het geld niet hebben voor een specialistische ingreep.

“Uitsluitend huisartsen kunnen deze patiënten aandragen,” zo benadrukten Vermeer en Span.

“Een tiental huisartsen werkt mee en kan deze ondersteuning bieden dankzij donaties van particulieren, bedrijven, instellingen en huisartspraktijken.”

De stichting geeft geen geld maar faciliteert medische goederen of diensten. Zoals hulpmiddelen, psychologische hulp of extra fysiotherapiesessies, maar er worden ook gedoneerde hulpmiddelen schoongemaakt en opgeknapt.

Met de verbandtrommel-actie wordt gewerkt aan naamsbekendheid en extra inkomsten – kardinaal Eijk kreeg een verbandtrommel uitgereikt.


Woord van Dank 1

Iemand die via Stichting Noodverband psychosociale therapie kreeg,  van Carla ten Velde, schreef ons:

“Hierbij wil ik u als stichting enorm bedanken voor het bekostigen van de sessies bij Carla. Ik ben heel goed vooruitgegaan met de hulp, steun, methodes en inzichten die Carla mij geboden heeft. Als ik deze hulp van u en Carla niet had gehad was ik absoluut niet zover gekomen. Dus nogmaals; heel erg bedankt voor de hulp”.

Woord van Dank 2

In de tweede helft van 2019 bemerkte ik dat mijn conditie en spierkracht hard achteruit gingen. Door onderliggende aandoeningen beweeg ik me binnenshuis moeizaam met een rollator, buitenshuis met een elektrische rolstoel. Voor mij zijn zelfredzaamheid en onafhankelijkheid een groot goed dus ik besloot hier met mijn huisarts over te praten. Er moest iets gebeuren.

In dit gesprek kwamen we al snel uit op….een oefentraject, fysiotherapie. Echter, mijn verzekering vergoedde maar 18 sessies, dit zou niet voldoende zijn. Mijn huisarts bracht Stichting Noodverband te berde. Al met al kostte het een paar telefoontjes en een kennismakingsgesprek bij Fysiotherapie de Romei. Een week later kon ik hier al aan de slag. In een kleine groep, wel individueel, een traject volgen.

Mijn eerste gedachte toen ik hier een grote zaal binnenreed was : “Oh, ik moet ook trendy sportkleding gaan kopen!”  Totaal onnodig bleek. Ik begon onder begeleiding van een fysiotherapeut langzaam maar gestaag een oefentraject te volgen. Van roeiapparaat naar balansplank, van gewichtjes heffen tot fietsen. Het leverde me in het begin de nodige spierpijn op en ik zag een tot dan toe voor mij onbekende (sport)wereld.

Na een aantal maanden voelde ik kracht toenemen, ook het uithoudingsvermogen.

Totdat Covid toesloeg en de eerste lockdown dáár was. Maar, met wat inventiviteit, door een videoprogramma online, kon ik thuis mijn oefeningen gewoon uitvoeren. Aan het einde van de eerste lockdown met masker op weer teruggekeerd naar de oefenruimte. Helaas duurde het niet lang, de Romei moest weer sluiten. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag doe ik thuis de dagelijkse oefeningen, heb inmiddels geen video meer nodig. Het vertrouwen is er dat ik dit zelf kan bijhouden, ook is er het vertrouwen in behoud van conditie en spierkracht. Zeker ook door de prima begeleiding van de therapeuten van de Romei.

Door mijn ervaring te vertellen hoop ik anderen te attenderen op het mooie dat Stichting Noodverband kan bieden. Of het nu gaat om een hulpmiddel of zoals bij mij een oefentraject, het is zo belangrijk dat er buiten de reguliere zorg om mogelijkheden worden geboden! De site van de stichting geeft veel informatie, ook over doneren of bijvoorbeeld een verbandtrommel kopen waarvan een deel van de opbrengst naar de stichting gaat. Mooi initiatief, goede mensen achter de schermen!

Met mijn hartelijke dank aan Fysiotherapie de Romei, Stichting Noodverband en Dr. Edwin Brugman!

Marianne.

 


 

 

 

Wilt u wat bijdragen aan onze stichting? Dat kan!
Selecteer of vul hieronder het bedrag in en klik op DONEREN om doorgestuurd te worden naar de betaaldienst van uw keuze.

De gegevens die u deelt met de betaaldienst slaan wij niet op en gebruiken we enkel éénmalig om de donatie van u te ontvangen via de betaaldienst van uw keuze. Voor meer informatie leest u onze privacyverklaring.

Bedrag €*Stichting Noodverband

8602.71.304

Stichting Noodverband is opgericht en notarieel geregistreerd op 18 juli 2019 en gevestigd te Zevenaar. Stichting Noodverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 18 juli 2019.

Stichting Noodverband
Vondellaan 9
6901 MA ZEVENAAR

www.stichtingnoodverband.nl
info@stichtingnoodverband.nl
0316-523522

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75407043

Bankrekeningnummer  NL14 RABO 0346091438 t.n.v. Stichting Noodverband te Zevenaar

Stichting Noodverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 18 juli 2019.

Stichting Noodverband wil ten tijde van nood zorgen voor een pleister op de wond. Wie in nood is omdat hij de zorgkosten niet meer kan betalen moet snel geholpen kunnen worden om toch de maximale zorg te kunnen ontvangen. De Stichting wil mensen verbinden die een noodverband nodig hebben met gulle gevers die een donatie willen doen om dit noodverband te bekostigen. Zelfredzaamheid blijft belangrijk, daarom gaat het hier om een tijdelijke oplossing in de vorm van een incidentele schenking van goederen en/of diensten.

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden voor financiële ondersteuning indien je de zorgkosten niet kunt betalen. Zo is er een zorgtoeslag,  zorgverzekering via de gemeente, gespreid betalen van het eigen risico en bijzondere bijstand (https://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen). Toch zijn er nog veel mensen die door hoge zorgkosten in de problemen komen. Hoeveel mensen dit daadwerkelijk zijn is minder inzichtelijk geworden doordat mensen die een betalingsregeling treffen met het CAK al niet meer te boek staan als wanbetaler. In 2019 hadden 215.000 mensen een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar.

Naast het jaarlijkse eigen risico (in 2023 € 385,00)  moet er tot € 250,- per jaar worden bijbetaald voor medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar (https://www.medicijnkosten.nl/toelichting). Voor veel mensen is dit al een uitdaging. Daarnaast is er vaak ook een eigen bijdrage nodig voor o.a. tandartskosten en de aanschaf van hulpmiddelen zoals steunzolen en krukken.

Stichting Noodverband is opgericht om mensen te ondersteunen die de opeenstapeling van zorgkosten niet meer kunnen overzien. Zij kunnen incidenteel aanspraak maken op een bijdrage van de Stichting. Het beoogde doel hiervan is om elke inwoner van het verzorgingsgebied van de Huisartsengroep (HAGRO) Zevenaar de maximale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Of de zorg geleverd kan worden is dan niet meer afhankelijk van het budget van de patiënt.

Stichting Noodverband is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 18 juli 2019.

1. Missie en Visie Stichting Noodverband

In Nederland zijn er meerdere mogelijkheden voor financiële ondersteuning indien je de zorgkosten niet kunt betalen. Zo is er een zorgtoeslag,  zorgverzekering via de gemeente, gespreid betalen van het eigen risico en bijzondere bijstand (https://www.zorgwijzer.nl/faq/laag-inkomen). Toch zijn er nog veel mensen die door hoge zorgkosten in de problemen komen. Hoeveel mensen dit daadwerkelijk zijn is minder inzichtelijk geworden doordat mensen die een betalingsregeling treffen met het CAK al niet meer te boek staan als wanbetaler. In 2019 hadden 215.000 mensen een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar.

Naast het jaarlijkse eigen risico (in 2023 € 385,00) moet er tot € 250,- per jaar worden bijbetaald voor medicijnen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar (https://www.medicijnkosten.nl/toelichting). Voor veel mensen is dit al een uitdaging. Daarnaast is er vaak ook een eigen bijdrage nodig voor o.a. tandartskosten en de aanschaf van hulpmiddelen zoals steunzolen en krukken.

Stichting Noodverband is opgericht om de mensen te ondersteunen die de opeenstapeling van deze zorgkosten niet meer kunnen overzien. Zij kunnen incidenteel aanspraak maken op een bijdrage van de Stichting. Hiervoor melden zij zich aan bij de Stichting en zal er door een deskundig bestuur gekeken worden of de aanvraag reëel is en er aanspraak gemaakt kan worden op een donatie in de vorm van goederen en/of diensten of de aanschaf ervan.

Het beoogde doel hiervan is om elke inwoner van het verzorgingsgebied van de Huisartsengroep (HAGRO) Zevenaar de maximale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Of de zorg geleverd kan worden is dan niet meer afhankelijk van het budget van de patiënt.

2. Actueel Beleidsplan

Organisatie van Bestuur:Stichting Noodverband wordt bestuurd en vertegenwoordigd door vier bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester en een algemeen bestuurslid. De bestuursleden zetten zich ieder vanuit hun eigen discipline en kracht in. Minstens één keer per jaar vindt er een vergadering plaats. Het bestuur kan de operationeel manager raadplegen voor dagelijkse gang van zaken alvorens zij vergaderen.

Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie. Om die reden zullen de jaarverslagen en het beleidsplan van de stichting volledig terug te vinden zijn op de website van de stichting. www.stichtingnoodverband.nl

Het bestuur zal voor de activiteiten geen enkele bezoldiging ontvangen. Ook krijgt het bestuur geen onkostenvergoeding. Hun inzet is geheel vrijwillig om het belang van het goede doel van de Stichting te benadrukken.

Operationeel Manager: In juli 2019 is de Stichting opgericht. De eerste stap is het werven van donateurs. Daarnaast zullen we Stichting Noodverband onder de aandacht moeten brengen van mensen die donaties kunnen gebruiken. Hiervoor maakt de stichting onder andere gebruik van een operationeel manager op vrijwillige basis.

Regionale Organisatie:Stichting Noodverband zet zich in voor personen van het verzorgingsgebied van de Huisartsengroep (HAGRO) Zevenaar. Via huisarts, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, fysiotherapiepraktijken, apotheken verspreid in de regio, kunnen mensen geattendeerd worden op Stichting Noodverband. Via deze zorginstellingen, de website en onze social media kanalen, kunnen wij een ieder voorzien van informatie rondom Stichting Noodverband.

De meeste activiteiten ten behoeve van geldwerving zijn in en rondom Zevenaar georganiseerd. In de toekomst wil de stichting deze activiteiten ook gaan uitbreiden in de regio.

Doelgroep:Omdat stichting Noodverband zich inzet voor personen die kosten van de zorgverlening niet kunnen betalen, omvat onze doelgroep de chronisch zieken, de mensen met lage inkomens, met hoge zorgkosten of schulden en die geen aanspraak kunnen make op andere vergoedingen of subsidies. Daarnaast kunnen andere betrokkenen, zoals familie en vrienden, ook informatie inwinnen via onze website of andere kanalen.

3. Activiteiten van de Stichting Noodverband

Stichting Noodverband helpt met donaties, in de vorm van goederen en/of diensten, op een laagdrempelige manier de kwaliteit van zorg te verbeteren. We zijn volledig afhankelijk van donaties van vrienden van de Stichting Noodverband.

Praktische informatie: Op de website van Stichting Noodverband kan praktische informatie worden vergaard, zoals ervaringen van lotgenoten, best practices van (zorg)organisaties, lectuur, contactgegevens van andere hulporganisaties.

Vrijwilligers: Het bestuur en de algemeen dagelijkse leiding van Stichting Noodverband bestaat uit vrijwilligers.

Kennisdeling: Door middel van best practices wil Stichting Noodverband bewustwording creëren van noodzakelijke verbeterpunten en zaken die juist al goed gaan op professioneel gebied.

Uiteindelijk streeft Stichting Noodverband ernaar om lezingen te geven aan geïnteresseerden. Personen die indirect betrokken zijn geweest of juist geen enkele ervaring hierbij hebben gehad, worden hierbij ook voorzien van kennis. Dit kunnen zij dan bijvoorbeeld gebruiken in hun persoonlijke of professionele omgeving. Sociale omgang met dit onderwerp zal lotgenoten helpen om niet te schromen om aan te kloppen bij Stichting Noodverband.

4. Korte termijn doelen 2023

Verdere bekendheid verkrijgen in het hele verzorgingsgebied om zo gelden te initiëren om de hulpverlening mogelijk te kunnen blijven maken.

5. Strategische lange termijn doelen 2024-2025

  1. Het hebben van een club van donateurs die jaarlijks een bijdrage doen.
  2. Dat 100% van de fondsen uitgegeven wordt.
  3. Bekendheid verkrijgen in ons gehele verzorgingsgebied.

6. De manier waarop Stichting Noodverband geld werft voor haar doelstellingen

Stichting Noodverband is geheel afhankelijk van donateurs. Door gebruik te maken van social media platformen en de website, worden donateurs in de gelegenheid gesteld om te doneren aan de stichting. Dit kan eenmalig of doorlopend.

7. Beheer en besteding van het vermogen 

De ontvangen gelden zullen worden gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de doelstellingen van Stichting Noodverband. Nadat de kosten zijn betaald en er saldo overblijft, zal dit blijven staan op de bankrekening van Stichting Noodverband. Stichting Noodverband beheert het bankrekeningnummer  NL14 RABO 0346091438 t.n.v. Stichting Noodverband te Zevenaar. Deze rekening wordt beheert door de voorzitter, penningmeester en secretaris van Stichting Noodverband. Allen zijn ze gezamenlijk bevoegd om hiervan betalingen te kunnen doen. Ieder einde van het jaar op 31 december, wordt door de penningmeester de administratie van dat jaar afgerond. en een jaarrekening opgemaakt. Indien blijkt dat Stichting Noodverband haar doelen heeft behaald en zal worden opgeheven, zal het vermogen van de Stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijke doelstelling.

Bestuur Stichting Noodverband
Voorzitter: Dhr. Edwin Brugman
Secretaris: Dhr. Rick Vermeer
Penningmeester: Dhr. Henry Span
Algemeen bestuurslid: Dhr. Geert Korte

Het bestuur zal voor de activiteiten geen enkele bezoldiging ontvangen. Ook krijgt het bestuur geen onkostenvergoeding. Hun inzet is geheel vrijwillig om het belang van het goede doel van de Stichting te benadrukken.

In het afgelopen jaren is er regelmatig een beroep gedaan op Stichting Noodverband.

Graag willen wij alle bedrijven bedanken die het goede doel ondersteund hebben door hun zorg en/of goederen aan te bieden tegen een sterk gereduceerd tarief. De hieronder genoemde fysiotherapeuten doen dat zelfs met 50% korting!

-Fred v.d Broek, van Bricad Automatisering is met pensioen gegaan. Hij heeft bij zijn afscheid gevraagd of iedereen die wat wil schenken een donatie wil doen aan Stichting Noodverband. Dankjewel Fred!!

-Wederom danken wij de Romei Therapie en Training. Zij behandelen jaarlijks langdurig vele mensen voor verschillende klachten.

-Ron van Heerde,  fysio- en manueel therapeut, dank voor de behandeling van een patiënt zonder daarvoor een nota te sturen!

-Fysiotherapie IMC Gimborn verzorgt fysiotherapie voor een mevrouw, ook voor de helft van het normaal geldende tarief. Dank!

-De Parochiële Caritas Instelling Sint Willibrordus (PCI) heeft een donatie gedaan van maar liefst € 2.500,00

-Mango hulpmiddelen en mobiliteit voor het sterk gereduceerde tarief bij de aanschaf van een Til lift Smart Up.

-Dank aan F. Steigenga,  GZ psycholoog en EMDR practitioner voor het behandelen van een patiënt tegen gereduceerd tarief.

-De Zorgoutlet Almere (www.dezorgoutlet.nl) voor hun bijdrage aan een aangepaste scootmobiel.

-Slaapspecialist Drempt heeft ons geholpen aan een mooi Topmatras zodat iemand eindelijk weer eens lekker kon slapen.

-Joni Roelse, acupunctuur- en diëtistenpraktijk verzorgde een aantal acupunctuur behandelingen.

-Fyzio, fysiotherapeutisch instituut Zevenaar heeft mensen ondersteund met slaaptherapie.

-Lidy Aleven gaf meerdere mensen verlies- en rouwbegeleiding.

-Carla ten Velde, psychosociaal therapeut verzorgde psychosociale therapiesessies bij meerdere personen.

-Fysio Z fysiotherapeuten hielp een dame met bekkentherapie.

-Scootplaza heeft de actieradius van iemand kunnen vergroten door een speciaal uitgevoerde rollator, op maat, te leveren.

-De fitwinkel leverde een stoelfiets om iemand in beweging te brengen.

-Jacqueline de Boer, Haptotherapeut / haptonomische zwangerschaps begeleiding, behandelt iemand tegen sterk gereduceerd tarief.

-Veel dank aan Marjan Span van Het Span – Online & offline design voor het maken van de mooie website van Stichting Noodverband en voor alle grafische ondersteuning die ze bieden om de stichting onder de aandacht te brengen.

– Toyota Autobedrijf Bloemberg voor de aanschaf van een groot aantal verbandtrommels.

-Anjer Apotheek B.V. voor hun sponsoring bij de aanschaf van de inhoud van onze verbandtrommels.

-JAZO Zevenaar B.V.  voor hun gulle donaties!

-Rabobank voor hun prachtige donatie!

-Dank aan Electrocar BV voor de aanschaf van een groot aantal verbandtrommels!

-Huidkliniek Cosmed Zevenaar

-NHG Praktijk Accreditering B.V.

-En last but not  least Transportbedrijf Visser Duiven B.V.  Zij hebben een vrachtwagen bestickerd om de aandacht te vestigen op onze Stichting. Zo hopen we weer nieuwe donaties te ontvangen om ons werk voort te kunnen blijven zetten.

U ziet dat de aanvragen erg divers zijn. Wij zijn daarom alle bedrijven die tot nu toe hebben meegewerkt enorm dankbaar! Op deze manier lukt het ons om “Goede zorg voor iedereen” te leveren.

Inkomsten, uitgaven en resultaten worden hier gepubliceerd, natuurlijk met inachtneming van de privacy zodat dit nooit tot op het individu kan worden terug gezocht.
Klik hier om de PDF van het Jaarverslag Noodverband 2022 te openen.

Stichting Noodverband foto 1 kl RGB

Marcel Visser van transportbedrijf Visser Duiven BV bood aan zijn vrachtwagen te bestickeren voor meer bekendheid van Stichting Noodverband. Huisarts Edwin Brugman is er blij mee: “Voor mensen die hun medische kosten niet kunnen betalen, zijn wij een oplossing. Maar we hebben wel donateurs nodig.”

 

Bestickerde vrachtwagen maakt reclame voor Stichting Noodverband

‘De nood is echt heel hoog’

Je staat er meestal niet bij stil: wie betaalt de kosten van een medisch hulpmiddel als de zorgverzekeraar of gemeente het niet doet en je zelf het geld er niet voor hebt? “Als Stichting Noodverband schieten wij die mensen te hulp”, zeggen initiatiefnemers Edwin Brugman, Geert Korte, Henry Span en Rick Vermeer. Om meer naamsbekendheid te krijgen voor de stichting, rijdt vanaf nu een bestickerde vrachtwagen van Visser Duiven BV rond in de regio.

Het is een druilerige middag. “Misschien wel passend bij de nood die wij proberen aan te pakken”, grijnst het drietal. Op het parkeerterrein van transportbedrijf Visser Duiven BV staat de vrachtwagen al te pronken. Om de boodschap op de bestickerde oplegger kun je niet heen: “Doneert u ook?”. Huisarts Edwin Brugman: “Iedereen kan gebruik maken van Stichting Noodverband. Wij helpen mensen met spullen, niet met geld. Maar we hebben wel sponsoren en donateurs nodig om dat mogelijk te blijven maken.”

Letterlijk zichtbaar zijn

De stichting bestaat sinds de zomer van 2019. Toen het in de coronatijd lastig werd om sponsoren aan de stichting te verbinden, ontstond het idee om letterlijk zichtbaar te zijn. Marcel Visser, directeur van transportbedrijf Visser Duiven BV, bood als antwoord zijn vrachtwagen aan. “Zo’n actie moet natuurlijk wel nut hebben”, zegt hij. “Deze vrachtwagen rijdt alleen in deze regio en juist in deze regio is de stichting actief. Ik weet zeker dat de stichting bij veel mensen gaat opvallen.”

Aantal aanvragen groeit

En dat is nodig, geven de initiatiefnemers aan. “Het aantal aanvragen groeit en elke huisarts bij wie ik ons verhaal onder de aandacht breng, weet mensen die er erg mee geholpen zijn”, aldus Edwin Brugman. Rick Vermeer: “Ons doel is ook het voorkomen van schulden. Wij willen niet dat mensen in de financiële problemen komen, doordat ze hun zorg niet meer kunnen betalen. Maar als je je erin verdiept, schrik je hoeveel mensen deze hulp nodig hebben.”

Iedereen kan donateur worden

Met de boodschap op de vrachtwagen hopen de initiatiefnemers mensen over te halen om donateur te worden. “Iedereen kan donateur zijn. Individuen die willen bijdragen of misschien zijn er bedrijven die aan het einde van het jaar of bij een festiviteit geld geven aan een goed doel, denk dan eens aan dit doel”, zegt Henry Span. Net als Rick Vermeer is hij ondernemer. “We doen dit vanuit onze sociale betrokkenheid, het is schrijnend om te zien hoeveel mensen noodzakelijke medische voorzieningen niet kunnen betalen.”

Van fysiotherapie tot rollator

De ‘spullen’ waarmee Stichting Noodverband mensen helpt, variëren van een aangepast matras tot rollators. Maar ook met fysiotherapie, acupunctuur en bijvoorbeeld stervensbegeleiding heeft de stichting mensen al geholpen. Geert Korte: “De werkwijze is dat de stichting de rekening betaalt. Wij hebben veel contacten in de medische wereld, daardoor lukt het vaak om bij leveranciers gereduceerde tarieven af te spreken. Zo ontlasten we mensen die deze voorzieningen nodig hebben én kunnen we met minder geld meer mensen helpen.”

Ook donateur worden? Kijk voor meer informatie op www.stichtingnoodverband.nl.